Przetwory ekologiczne – zdrowa, naturalna żywność

ekologiczne przetwory, żywność nieprzetworzona

Od prężnego rozkwitu przemysłu żywieniowego, który zaczął się na początku zeszłego stulecia, wyroby konsumowane przez nas na co dzień zaczęto często nasycać różnorodnymi substancjami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednak razem z dojrzewającą świadomością nabywców odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć działanie na ich samopoczucie, ostatnimi czasy coraz częściej szukają oni produktów wykonanych z żywności nieprzetworzonej.

Żywność eko – z upraw nie korzystających z chemicznych pestycydów i nawozów

Aby konkretny produkt sprzedawany w naszym kraju mógł nazywać się „ekologicznym”, musi spełnić wiele wytycznych. Żywność ekologiczna i artykuły z niej sporządzone muszą pozyskać odpowiednie certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego instytucje. Główną jednakże właściwością spożywczych artykułów eko jest to, iż użyte do ich przygotowania owoce i warzywa hodowano według wszystkich norm rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie korzystali z chemicznych nawozów ani pestycydów mogących negatywnie wpływać nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre bowiem nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe bądź powodują zakwaszenie gleby, a natryski upraw chemicznymi pestycydami często są przyczyną obumierania pożytecznych organizmów. Natomiast ekologiczna uprawa powoduje, że owoce oraz warzywa cechują się niższą zawartością metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to oznacza, że mniej tych niepożądanych substancji przeniknie do ustroju ich konsumentów.

Zamawiasz żywność eko? Czytaj szczegółowo informacje na opakowaniu

Przetwory eko podlegają stałej kontroli na wszystkich etapach produkcji, w tym również w trakcie przechowywania oraz transportu. Co istotne, jeśli przetwór spełnia warunki, jego wytwórca prócz typowych informacji między innymi o warunkach przechowywania, terminie przydatności do spożycia, kaloryczności i wadze netto, kraju produkcji składników, musi również obligatoryjnie podać numer ID jednostki certyfikującej dany artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, czyli kształt liścia ułożony z gwiazd na zielonym tle. Poszukując ekologicznych przetworów wypada zatem czytać wnikliwie etykiety wyrobów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie opublikowana jest informacja o zdobytych certyfikatach.

Siedziba:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]