Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Nie szukaj już więcej! Tu kupisz kontenery hakowe

Część śmieci nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z magazynowaniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]