Ekogroszek workowany

Ekogroszek workowany

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek jest paliwem, które pozyskiwane jest z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi cechować się zawartością siarki mniejszą niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Ponadto, istotnym jest to, ażeby węgiel ten nie miał w swoim składzie wody oraz innych substancji niepalnych.

Zastosowanie ekogroszku

Ekogroszek służy do produkcji energii cieplnej w kotłach retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i gotowy do użycia. Małe rozmiary ziaren, nie przekraczające 25 mm, pozwalają na używanie ekogroszku za pomocą automatycznych dozowników węgla.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.