Usuwanie linków z Google, czyli sposób na ściąganie filtra

Usuwanie linków z Google, czyli sposób na ściąganie filtra

Odnotowałeś raptowny spadek pozycji Twojej domeny? Czy strona przestała także pojawiać się w wyszukiwarce po wprowadzeniu konkretnych i wypozycjonowanych uprzednio wyrażeń? Mimo starań, strona nie poprawia swojej pozycji w Google? Jeżeli zaobserwujemy wyżej wymienione symptomy, oznaczać to będzie nałożenie filtru na stronę przez Google.

Czym jest filtr Google

Zanim zaczniemy działać należy wyjaśnić czym właściwie są filtry Google. Blokada nakładana jest wskutek źle przeprowadzonego pozycjonowania – głównie z powodu pozyskiwania linków ze stron, które Google uznaje za podejrzane. W takim wypadku nakładany jest filtr ręczny, a usunięcie tego rodzaju filtra trwa od 1 nawet do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada wywołana była np. błędem na stronie, to mamy do czynienia z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google będzie trwać od kilku miesięcy do nawet roku.

Jak ściągnąć filtr ze strony?

Jedynym sposobem ściągania filtrów Google jest sporządzenie listy linków prowadzących do naszej strony (najlepiej zrobić to przy pomocy Google Webmaster Tools), a następnie sprawdzenie, które z nich są dla niej toksyczne – działania te usprawnią nam odpowiednie programy takie jak Link Detox. Po wytypowaniu linków przeznaczonych do usunięcia z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov z listą niechcianych linków. Do wykonania wszystkich powyższych kroków potrzeba sporej wiedzy i dokładności, ponieważ wykasowanie dobrych linków spowoduje, że nasza strona nie powróci na dawną pozycję.

Kiedy powinno się usuwać linki z Google?

Obłożenie naszej strony przez filtr wymusza od nas błyskawicznego działania. Podczas okresu trwania blokady strona jest w stanie stracić ogromną ilość wejść, co może skutkować poważnymi stratami finansowymi, dlatego też nie powinno się zwlekać z uzyskaniem rady u specjalisty. To z tego powodu powinniśmy jak najszybciej przekazać sprawę w odpowiednie ręce.