Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy, jak również zminimalizowanie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Zakres działalności Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo handlowe, pracy, administracyjne czy nawet podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, dlatego skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.