Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Więcej na temat rozwoju kompetencji na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz liczniejsza grupa pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników w dużym stopniu wpływa na sukces całej firmy. Zaangażowana załoga wyposażona w szeroki arsenał kompetencji miękkich to przecież kluczowy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – skuteczne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich indywidualnych predyspozycji oraz kwalifikacji może pomóc pracodawcy w zebraniu zespołu, który będzie przygotowany na trudne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych manifestuje zdolności kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różnorodne sposoby – np. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W czasie spotkań wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleniowe, jak np. analiza danego przypadku (case studies), zadania grupowe, symulacje oraz wywiady. Dzięki nim można odkryć pełny potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można kontynuować działania z pracownikami w formie coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Dobrze przygotowany audyt jest podzielony na parę etapów. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji wymaganych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnej fazie audytor dobiera techniki, które będą użyte podczas sesji. Trzecim stadium jest powiadomienie o intencjach sesji, a także tego, co chce się podczas niej wypracować. Równie istotne jest poza tym miejsce, w którym będą przeprowadzone sesje z zespołem – musi ono dawać komfort, który wesprze realizację celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna bądź grupowa) jest prowadzona przez doświadczonych doradców, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje szczegółowy, indywidualny raport, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i przekazane są zalecenia, jak powinien być prowadzony kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]