Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Zdobądź więcej wiadomości

Ostatnie lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]