Terapia par – czy warto?

terapia par UK,  terapia małżeńska UK

Kryzysy zdarzają się we wszystkich parach. Wiele z nich nie stanowi niebezpieczeństwa, a po stwierdzeniu, co jest źródłem problemów, partnerzy samodzielnie zażegnują trudności. Zdarza się niestety, że przyczyny okazują się bardzo istotne – między innymi niewierność jednego z partnerów, zatajanie prawdy lub kłopoty natury seksualnej. W takich przypadkach wyjście z kryzysu samodzielnie może okazać się nieosiągalne. Kiedyś najczęściej skutkowało to rozwodem, na szczęście obecnie istnieją sposoby, z którymi można zażegnać każde rodzinne konflikty. W jakich przypadkach więc terapia par jest naprawdę niezbędna? Jak wygląda? Jak przygotować się do niej, żeby przyniosła oczekiwane efekty?

Przesłanki do podjęcia terapii par

Pary w kryzysie najczęściej proszą o pomoc wówczas, gdy nie rozumieją nawyków partnera. Zwykle nie spędzają swojego czasu z partnerem, miast tego spotykają się na przykład ze znajomymi z pracy. Partnerzy podejmujący terapię par nierzadko zauważają, iż brak im tematów do rozmów, a ich zainteresowania są inne od pasji współmałżonka. Terapia par bywa także polecana wówczas, gdy któryś z partnerów dopuścił się niewierności małżeńskiej – w takich przypadkach okazuje się ona niestety najcięższa. Powodem dużych zgrzytów w kontaktach pomiędzy małżonkami potrafią okazać się także zatajane problemy seksualne, gdyż pary zazwyczaj nie potrafią dyskutować o tym bez odczuwania zażenowania.

Terapia par – czego oczekiwać?

Celem terapii par jest znalezienie powodów problemów w związku i ich wyeliminowanie. Z tego powodu najważniejszymi elementami terapii są dyskusje między małżonkami – nie są to jednak kłótnie w gabinecie psychologa, a rzeczowe rozmowy umożliwiające dotarcie do przyczyn konfliktu. Terapia par zwykle zakłada także mediację, która umożliwia pokonanie wielu kłótni. Warto nadmienić także o tym, że terapia par oczekiwane rezultaty przynosi jedynie wtedy, kiedy zgody chcą oboje partnerzy – dlatego istotną częścią bywa praca nad polepszeniem komunikacji.

Siedziba:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339