Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne również dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu których zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji oraz minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi gdy mamy podejrzenie, że nasz małżonek jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.