Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet gdy budynek ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z czasem mury będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć też niespodziewanie w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w następstwie osłabionej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie świadczy od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice i toalety wykwitająca na ścianach pleśń jest często wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz mury budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania ścian

Zawodowcy, którzy mają ogromne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoją pracę od analizy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to baza do wyselekcjonowania słusznych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach pojawiają się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się wysoko – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jednak można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która wstrzyma wznoszenie się wody ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. W wielu przypadkach niezbędne będzie też odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budynków, jak dylatacje, ściany żelbetowe i stropy żelbetowe.