Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

doradca zawodowy kraków, coach biznesu

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu wymaga ciągłego dostosowywania się do jego teraźniejszych warunków, a jednocześnie jest niesłychanie konkurencyjny. Stąd tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również efektywna organizacja pracy większych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką profesjonalnego coacha.

Coach psycholog – pomoc dla dyrektorów i właścicieli firm

Wykwalifikowany coach kariery służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, przygotowuje ją na przyszłe wyzwania zawodowe oraz potencjalne zmiany. Za sprawą wsparcia może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale też kreuje ciekawsze perspektywy kariery. Coach skupia się na celach oraz aspiracjach klienta, toteż sesje z nim każdorazowo są spersonalizowane, zorientowane na realizację określonych zadań. Kto często postanawia skorzystać z usług coacha kariery? Są to przede wszystkim dyrektorzy czy prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozszerzyć własne umiejętności w dziedzinie zarządzania i planowania pracy.

Praca z doradcą zawodowym – pierwszy kontakt oraz poznanie ambicji klienta

Podstawą przynoszącej pozytywne skutki pracy z coachem kariery, jest gruntowne poznanie klienta. Dlatego pierwsza sesja z coachem upływa na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najważniejszych sukcesów oraz porażek zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą strategią rozwoju będzie coaching czy może doradztwo oraz uzgodnić ilość i częstotliwość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Wstępna rozmowa nie musi odbywać się z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się przez telefon lub internet. Po zakończeniu uzgodnionej liczby sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wymienia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte oraz czy ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]