Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

badania wysokościowe Kęty, badania wysokościowe Bielsko

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania konkretnych umiejętności, ale także szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby wykluczyć występowanie groźnych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność wykonywania szczegółowych testów sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu są ważne?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych i stropach

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu z dnia 26 września 1997 r. Według przepisów uznajemy za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się przynajmniej 1 metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na kominach, rusztowaniach, masztach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych dolegliwości mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z trzech części – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku padaczki, schorzeń błędnika lub krótkowzroczności. Uzupełnieniem jest standardowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania padaczka?

Badania wysokościowe należy przeprowadzać co 2-3 lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą przechodzić je częściej – co 12 miesięcy. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, zez, a także schorzenia neurologiczne i choroby narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest używanie soczewek kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, żurawi wieżowych czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]