Jakie usługi z zakresu hydroizolacji wykona profesjonalna ekipa?

Jakie usługi z zakresu hydroizolacji wykona profesjonalna ekipa?

W toku budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania warto zadbać o właściwe zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozkwitu niebezpiecznych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które fragmenty budynku trzeba zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, balkony, piwnice, dachy i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej technologii należy użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się także balkony.

Komu zlecić założenie hydroizolacji?

Kluczowe jest, aby projektowanie hydroizolacji, powierzyć profesjonalnej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy oraz deweloperzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy węży iniekcyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, naprawą i uszczelnieniem przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.