Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Więcej na temat cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze przygotowują mnóstwo poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w internecie bez problemu da się wyszukać darmowe platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest często wymagane, np. jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Elementy kształtujące końcowy koszt tłumaczenia

Końcowy koszt przekładu tekstu kształtują następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w drugą stroną.
3. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje dokument. Przekład prac naukowych, dokumentów handlowych bądź artykułów medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, ale także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.

Czym różni się przekład przysięgły od tłumaczenia prostego?

Wypada zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo prawo jazdy lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie przypisuje mu indywidualny numer oraz oznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]