Jak często należy wykonywać badania operatorów

Jak często należy wykonywać badania operatorów

Badania operatorów Bielsko Biała - usługi dostosowane do waszych potrzeb.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu zawodach niezbędne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Inne testy przeprowadzane są dla prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze więc powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje okazują się w ich czasie sprawdzane.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, z wyjątkiem osób po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co dwa lata. Warto przy tym pamiętać, iż wygląd testów może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że konieczne są dodatkowe testy lub niektóre części okażą się w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test sprawdzający możliwości intelektualne. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]