Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Coaching kariery - więcej o ofercie na janklusak.pl/oferta/zarzadzanie-kariera/

Doradztwo zawodowe umożliwia odkrycie swoich mocnych stron i spożytkowanie skrytego potencjału. Czemu warto zainwestować w swoje umiejętności zawodowe? Na czym polega coaching kariery?

Jak pomoże Ci coaching kariery?

Coaching kariery odbyty z profesjonalnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale także doświadczonym pracobiorcom, którzy czują strach przed zmianami w sektorze zatrudnienia, starają się obronną ręką przetrwać reorganizację w korporacji czy też szykują się do przejścia do nowej pracy. Wykwalifikowany coach kariery wspiera na wielu płaszczyznach – pokazuje jak przyszykować się do rozmowy kwalifikacyjnej i z sukcesem przebrnąć proces rekrutacji, a także jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, niezbędne w życiu zawodowym. Coach kariery zajmuje się również pomocą w właściwym opracowaniu dokumentów, na przykład Curriculum Vitae, portfolio osiągnięć czy listu motywacyjnego, tak, by wzbudziły ciekawość u potencjalnych pracodawców, a tym samym zwiększyły szansę na to, że kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych aspektów, na który zwracają uwagę specjaliści działów osobowych.

Coaching kariery – kto może wynieść z niego korzyść?

Zamierzasz zmienić branżę, jednak nie jesteś pewny, jaka praca przyniesie Ci dobrą wypłatę i jednocześnie satysfakcję? A może chcesz sterować swoją karierą zawodową tak, by wreszcie osiągnąć sukces na rynku pracy? Coaching kariery sprawi, iż odkryjesz swoje słabe oraz silne strony, zaczniesz używać skryte w Tobie możliwości i osiągać sukcesy zawodowe. Biegły doradca zawodowy wspomoże także managerów wysokiego szczebla tudzież innych wysoko kwalifikowanych specjalistów szukającym ukierunkowanego doradztwa. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do określenia potrzeb doradczych – to wtedy zostaje uzgodnione, czego oczekuje uczestnik, wsparcia w jakim zakresie potrzebuje i jaka liczba spotkań z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać zamierzony cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]