Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Badania psychologiczne Bielsko Biała - usługi dostosowane do waszych potrzeb.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają stwierdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Są one bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają testy i co konkretnie sprawdzają? Jakie aparaty są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Badaniom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do badań przystępują również kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. Na początku osoby badane przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy osobowości czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się m.in. wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]