Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą co roku staje dziesiątki tysięcy abiturientów. W wielu przypadkach decyzja ta determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów cieszą się największą popularnością.

Wydziały popularne pośród maturzystów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na podium pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami często decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które mają wysoki potencjał rozwoju. Są to naturalnie automatyka i robotyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, aczkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla pasjonatów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści starają się z reguły o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej chętnych na miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), jak również matematyki. Ciężko dostać się także na studia związane z marketingiem, branżą filmową czy wzornictwem. Wypada podkreślić, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa przecież podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków jednocześnie.

Jak słusznie wybrać kierunek studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się rozważyć własne pasje, ale też przyszły popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż dany kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uniwersytetów i akademii i z reguły nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Studencie, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można także dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje np. poprzez działanie w wolontariatach czy kółkach uczelnianych. Warto spożytkować te 5 lat jak najlepiej.