Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Więcej szczegółów o metodzie kasowej uzyskasz w tym miejscu.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone co jakiś czas dopominać się od kontrahenta wniesienia opłaty za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w efekcie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie przytoczony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, lecz muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi nie polecają firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich śledzenia, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu oraz redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]