Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych? Odwiedź ten adres.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych często przez lata dobrych stosunków partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu opłaty może być kwestią jednorazowego przeoczenia bądź przejściowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada też kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]