Funt szterling to nadal silna waluta

Funt szterling to nadal silna waluta

Funt kurs. Uzyskaj więcej informacji.

Funt szterling, potocznie zwany funtem brytyjskim, to jedna z najważniejszych światowych walut. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a później UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii pozostało poza strefą euro i zachowało swoją historyczną walutę.

Sytuacja funta szterlinga po Brexicie

Na skutek decyzji o Brexicie, który był przeciągłym, ponad 4-letnim procesem, wartość funta względem euro i dolara wyraźnie zmalała. Było to związane m.in. z ogłoszeniem przez znane podmioty, w tym instytucje finansowe, wyjścia z rynku brytyjskiego, co zagrażało spadkiem ilości miejsc pracy, a w konsekwencji też obniżeniem PKB. Odpracowywanie intensywnego spadku wartości funta brytyjskiego z połowy 2016 r. odbywa się wolno i przy dość zauważalnych skokach wartości waluty. Kolejną przeszkodą w tym procesie stała się bessa z 2020 r. spowodowana kilkumiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Wypada aczkolwiek uwydatnić, iż funt brytyjski to niezwykle mocny pieniądz, obecny w Europie już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku przetrwał znaczne spadki spowodowane zniesieniem powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. czy głośny atak spekulantów walutowych z 1992 r.

Dane o kursie funta znajdziesz na stronie kantoru internetowego

Funt szterling jest dla Polaków znaczącą walutą, w której nadal ochoczo lokują swoje finanse. Jest tak głównie z tej przyczyny, iż pomimo Brexitu, wielu naszych rodaków zatrudnionych w Wielkiej Brytanii nie wróciła do kraju i nieustannie wspomaga finansowo swoich krewnych w Polsce. Bieżącym kursem funta brytyjskiego interesuje się wobec tego znaczna grupa osób. Szukają one przede wszystkim rzetelnych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale nierzadko też statystyk historycznych dotyczących pięciu lat wstecz. Takie informacje można znaleźć m.in. na stronach kantorów internetowych, które aktualizują kurs co parę sekund. Dane te umożliwiają także sprawnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po najlepszym kursie.