Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Tania windykacja - ta niebywała oferta każdego pozytywnie zaskoczy.

Może być sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć określenie to większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga windykacji będzie nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia taką samą ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona we wskazanym terminie bez wątpienia rośnie. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem przelewów pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj indywidualne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może przygotować indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, określając między innymi odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wspomniane powyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi też zauważalną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]