Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

W Polsce co roku umiera parę tysięcy ludzi wyłącznie dlatego, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na te przerażające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego zachowywania się w chwili zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy omawiane w czasie szkolenia, zależą od uzgodnień organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.