Wartość opałowa biogazu – dlaczego należy ją analizować?

Wartość opałowa biogazu – dlaczego należy ją analizować?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze przesądza o kaloryczności paliwa i jego jakości. Czemu należy ją kontrolować? W których dziedzinach przemysłu stosowane są urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, odpadów komunalnych i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii uwalnianej przy spalaniu danej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw gazowych, stałych, jak i ciekłych – węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i płynnego czy drewna opałowego. Badaniu może być poddana też wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator zaopatrzony w czujniki gazowe, który szczegółowo bada m.in. poziom tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4) oraz wodoru (H2). Komponenty te decydują o kaloryczności paliwa, wpływają na jego jakość, a ponadto mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, toteż stałe sprawdzanie ich poziomu jest nader istotne.

W jakich gałęziach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory biogazu i gazu wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu – m.in. w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, a także w innych jednostkach i przedsiębiorstwach wykorzystujących biogaz. Przy zastosowaniu analizatorów możliwe jest rejestrowanie parametrów gazu, zapobieganie stratom oraz natychmiastowe ujawnienie jakichkolwiek odchyleń w procesie produkcji metanu. Przyrządy do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiFLEX i AwiECO.