Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu – m.in. przy produkcji papieru, opakowań, w branży spożywczej i motoryzacyjnej, jak również w zakładach chemicznych. Sprawdzeniu poddawana jest ciecz – klej, żywice, lakiery i asfalt. W zakładach chemicznych zazwyczaj używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, jak również optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Urządzenia ViscoScope posiadają walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania cieczy czystych.